GronauGronau mit Stadtteil Epe

GOV-Kennung: GRONAUJO32ME
Postleitzahlen: W4432 (- 1993); 48599 (1993 -)